Podstawy i argumenty

  1. WYKAZ PODSTAW PRAWNYCH I ARGUMENTÓW MOŻLIWYCH DO WYKORZYSTANIA PRZEZ KREDYTOBIORCÓW POSIADAJĄCYCH TZW. KREDYT INDEKSOWANY (WALORYZOWANY) DO KURSU CHF.
  2. WYKAZ PODSTAW PRAWNYCH I ARGUMENTÓW MOŻLIWYCH DO WYKORZYSTANIA PRZEZ KREDYTOBIORCÓW POSIADAJĄCYCH TZW. KREDYT DENOMINOWANY W CHF.

Jeżeli jesteś zainteresowany wystąpieniem w sprawie swojego kredytu na drogę sądową – skontaktuj się z nami lub prześlij nam skan umowy wraz z ewentualnie zawartymi aneksami na kancelaria@nabank.info

Jeżeli chciałbyś zapoznać się z zakresem pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię, zapraszam na http://www.nabank.info